Biyolojik Silahlar

Daha çok askeri amaçla kullanılan ve mikropların, virüslerin yardımıyla düşman bölgesinde hastalıklar çıkartılmasına yarayan silahlardır. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere karşı kullanılmak üzere üç ayrı gruba kullanılır.

 

Biyolojik silahları kullan makta amaç; düşmanın savaşma yeteneğini, dolaylı olarak veya doğrudan doğruya azaltmaktır. Bu amaca insanın insanlara saldırması suretiyle ulaşılabilir. Aynı zamanda, ekinlere, evcilleştirilmiş hayvanlara veya ikmal maddelerine saldırıp, destek olanaklarını sınırlamak suretiyle dolaylı olarak da ulaşılabilir.

 

Bir çok tarihi dokümanlarda mikropların, insanların doğuşundan daha öncede mevcut olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle; mikropların ve dolayısıyla insanların hastalıklar tarafından tehdidi yeni değildir.

 

İnsanlara karşı kullanılan; doğrudan insan toplulukları arasında salgın hastalık veya ölümlere sebep olmak üzere kullanılan biyolojik silahlardır.

 

Hayvanlara karşı kullanılan; doğrudan doğruya insan ihtiyaçlarını karşılayan hayvanlar arasında salgın hastalıklar yaymak, öldürmek ve böylece insanların gücünü azaltmak için kullanılır.

 

Bitkilere karşı kullanılan; bitkileri yok eden veya gelişmelerine engel olan biyolojik silahlardır. Bitki veriminin azalması veya tamamen yok olması da insanların savaş gücünü kırar. Az miktardaki biyolojik silahlar, büyük insan topluluklarında hastalık meydana getirebilirler. Küçük bir tüp içerisinde milyonlarca mikro-organizma veya toksin madde taşınabilir.

 

Çağımızın gelişen ulaştırma araçlarının artan hızları sebebiyle hastalığın başlaması ve bulaşması çok daha kolay olur. Çeşitli hastalıkların tanımlanmaları çok güç olduğundan korunma tedbirleri almadan yayılabilmektedirler.

 

Biyolojik silahlar her ne kadar tesis, bina ve malzeme üzerinde zarar meydana getirmezlerse de bunlar vasıtasıyla canlılara bulaşabilmektedirler. Bilhassa rüzgarla çok kolay yayılabilmektedirler. Deri, göz, solunum ve sindirim sistemleri ile insan, hayvan ve bitkilere nüfuz ederek hastalık yaparlar.

 

Tarih boyunca insanlar birbirleri ile yaptıkları mücadele ve savaşlarda, savaşı kazanmak için her türlü vasıtaya başvurduğu ve her türlü silahı denediği görülür. I.Dünya Savaşında kimyasal maddelerin, II.Dünya Savaşında da nükleer silahların kullanılması buna güzel bir örnektir.

 

Bu yeni tip silahlar özellikle NBC silahları arasında en az tanınan Biyolojik Silahlardır. Biyolojik silahlar bugüne kadar önemli savaş silahı olarak kullanılmamış olmakla birlikte, bütün dünya ülkelerince Biyolojik Silahlar geleceğin silahı olarak kabul edilmekte ve gerekli önem verilmektedir.

 

Çeşitli ülkelerin biyolojik savaş laboratuarlarında çok büyük bir gizlilik içerisinde yeni biyolojik silahlar tasarlanmakta ve geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Yeni İlanlar

Sitemize gelen son ilanları buradan görebilirsiniz.


Ruhsatlı silahlarınızı sistemimiz üzerinden ilan vererek satabilirsiniz.

Sosyal Medya