Nükleer Silahlar

Nükleer silah deyimi bize, atom çekirdeğini hatırlatmaktadır. Çünkü bir atomun parçalanması ya da iki atomun birleşmesi halinde açığa çıkan enerjiden istifade edil erek nükleer silahlar yapılmış ve geliştirilmiştir.

 

Atom Silahları (Nükleer Silahlar)

Fisyon olayından istifade edilerek yapılmıştır. Bu olay, bazı ağır metal (uranyum, plütonyum gibi) atomların nötron bombardımanı sayesinde eşit olmayan iki parçaya ayrılmasıdır. Bu esasa göre yapılan silahlar için enerji birimi kiloton, 1 ton TNT’nin yıkma gücüne muadil bir basıncın ifadesidir.

 

Hidrojen Silahları (Termonükleer Silahlar)

Fisyon olayından faydalanılarak yapılmıştır. Bazı ağır hidrojen (döteryum, trityum gibi) atomların çok şiddetli ısı karşısında birleşmeleridir. Bu esasa göre yapılan silahlar için kudret birimi Megaton’dur. Bir megaton 1 milyon ton TNT’nin yıkma gücüne denk bir basınçtır.

 

Gerek atom, gerekse hidrojen silahları infilak ettirildikten sonra yaptıkları etkilerin özelliklerinde hiç bir fark göstermediklerinden hepsine birden Nükleer Silah deyimi kullanılmaktadır.

 

Nükleer silahlar, bir çok şekilde infilak ettirilmelerine rağmen genelde; havada ve satıhla yakın veya satıhta infilak ettirilebilirler. Örneğin 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’ye yapılan nükleer taarruzda havada infilak ettirilmiştir. Bu suretle silahın ani ısı ve ışık etkisi görülür

Yeni İlanlar

Sitemize gelen son ilanları buradan görebilirsiniz.


Ruhsatlı silahlarınızı sistemimiz üzerinden ilan vererek satabilirsiniz.

Sosyal Medya