Tabancaların Başlıca Parçaları: Fişek Yatağı

Atışa hazır fişeğin bulunduğu, iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yerdir.

Fişek yatağının çapı, namlunun çapından biraz daha büyük tür. Yiv ve setlerin bittiği yerden başlarlar. Fişek yatağının bir özelliği de içerisinde yiv ve setler bulunmamasıdır. Bunların yeri ne sadece MP-5 makineli tabanca ve G-3 gibi piyade tüfeklerin- de “gaz kanalları” bulunur.

Gaz kanalları yiv ve setlerle karıştırılmamalıdır. Çünkü, helezon şeklinde olmayıp, namlu eksenine paralel ve düz bir şekilde bulunurlar. Ateşlemeden sonra barut gazı basıncının yardımıyla boş koyanın dışarıya atılmasına ve mekanizmanın geriye doğru gelişme yardımcı olurlar.

Fişek yatağı; otomatik tabancalarda namlunun hemen gerisinde bulunur. Namluya bitişik halde olup, onun devamı durumundadır. Toplu tabancalarda fişek yatağı namludan ayrıdır. Bu silahlarda fişek yatağı görevini, silindirdeki top yuvalarının her biri ayrı ayrı yapar.

Fişek Yatağı Rampası

Şarjörlü tabancalarda namlu gerisinde ve namluya bitişik olarak bulunan fişek yatağının hemen arka tarafına bitişik olarak imal edilir. Şarjörde bulunan fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken rahatça yerleşmesini sağlayan pürüzsüz meyilli bir yüzeyi olan kısım fişek yatağı rampasını oluşturur.

Kısaca, “fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı” yerdir. Fişek Yatağı Desteği

Otomatik silahlarda fişek yatağındaki fişeğin namlu içerisine kaçmasını önleyen, koyanın uç kısmının dayandığı” yerdir.

Fişek Yatağı ile İlgili Arızalar ve Alınabilecek Önlemler

Fişek yatağı, fişek çapından aşırı derecede büyük olduğu veya zamanla aşındığında; atış sırasında barut gazının etkisiyle fişek genişlemekte, şişmekte ve hatta yarılabilmektedir. Otomatik silahlarda böyle bir durum meydana geldiğinde, boş koyanın otomatik olarak dışarı atılması güçleşmekte ve silah normal olarak çalışmamaktadır. Aynı sebeple barut gazı basıncından tam istifade edilemez.

Fişek yatağındaki barut gazı artıkları, toz, aşırı derecede pislik veya pas birikmesi sonucu fişek, fişek yatağına yerleştirilemez duruma gelebilir. Aynı problemler, çapı uygun olmayan veya imalat hatası bulunan fişekler kullanıldığında da meydana gelmektedir.

 

MP-5 ve G-3 gibi silahlarda bulunan gaz kanallarının pislikten kapandığı durumlarda. silah atış yapsa bile boş kovanı dışarı atamadığı ve silahın ikinci atışı gerçekleştiremediği görülür.

Önlem olarak;

Fişek yatağının ve namlunun devamlı olarak temizlik ve bakımı yapılmalıdır. Bilhassa atıştan sonra fişek yatağında kalan barut, is ve buna benzer pisliklerin birikmesi küflenmeler meydana gelir. Bu nedenle; her atıştan sonra namlu ve özellikle fişek yatağının temiz tutulması ve usulüne uygun olarak temizlenmesi silahın sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Yeni İlanlar

Sitemize gelen son ilanları buradan görebilirsiniz.


Ruhsatlı silahlarınızı sistemimiz üzerinden ilan vererek satabilirsiniz.

Sosyal Medya